Vertrouwenspersoon

Stichting Zeilschool Eendracht beschikt over een vertrouwenscontactpersoon. Deze vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor eenieder die vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of andere zaken die hij/zij in vertrouwen wilt bespreken.

De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon gaat discreet om met de gekregen informatie. De vertrouwenscontactpersoon dient in alle gevallen van melding van grensoverschrijdend gedrag het bestuur op de hoogte te brengen. Dit gebeurt in eerste instantie geanonimiseerd. Alleen na overleg en toestemming van de meldende persoon zal de vertrouwenscontactpersoon geanonimiseerde informatie vrijgeven aan het bestuur.

Voor het jaar 2021-2022 zal de functie van vertrouwenscontactpersoon gedragen worden door Eline Argelo. Eline is sinds 4 jaar actief binnen de zeilschool als medewerker en heeft meerdere functies bekleed (als zeilsinstructeur, als medewerker op het vaste land en binnen het zeilschoolbestuur).

Je kan Eline bereiken via vertrouwenspersoon@zeilschool-eendracht.nl of +31641549367.