Algemene Voorwaarden

Stichting Zeilschool Eendracht

Zeilschool Eendracht is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41149484. Het stichtingsbestuur bestaat uit actieve medewerkers van de zeilschool.

COVID-19

In verband met de huidige COVID pandemie kan er niet met zekerheid gezegd worden of de zomerweken door kunnen gaan. Wanneer de weken geen doorgang kunnen vinden in verband met maatregelen door het coronavirus, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. U krijgt het volledige bedrag dat u heeft betaald geretourneerd. Er zullen geen vouchers worden uitgeschreven. Dit is niet van toepassing wanneer de week al van start is gegaan. Als de zomerweken doorgaan, zijn de ‘normale’ algemene voorwaarden van toepassing en kunt u geen recht ontlenen aan bovenstaande garantieregeling.

Diploma’s op CWO-niveau

Afhankelijk van de zeilervaring van uw kind, kunt U hem of haar inschrijven voor de cursus:

  1. CWO-Kielboot I
  2. CWO-Kielboot II
  3. CWO-Kielboot III

Deze diploma’s zijn landelijk CWO erkend. Verder biedt de zeilschool u aan: Oorkonde Beginnend Gevorderd Zeiler en Oorkonde Gevorderd Zeiler.

Zwemvesten

Zwemvesten zijn op de zeilschool royaal aanwezig. Deze worden aan het begin van de week gratis uitgeleend aan de cursisten. Zodra de omstandigheden er om vragen, worden ze door de cursisten en medewerkers verplicht aangetrokken.

Instructieboek

Op de zeilschool wordt gebruikt gemaakt van het boek ‘Het Zeilboek’ van J. Peter Hoefnagels, ISBN 9789024006670. Dit boek is verplicht voor niveau CWO-III en hoger, ivm theorie examen.

Voor CWO-I en CWO-II is er geen verplichte literatuur, echter bevelen wij “Het Kleine Zeilboek” aan. ISBN: 9789024006694. De boeken zijn in de boekhandel en online te verkrijgen.

Kosten

Een volledig verzorgde cursusweek inclusief alle voorzieningen en maaltijden kost €414,- voor een CWO1 cursist, €424,- voor een CWO2 cursist en €444,- voor een CWO3, BG of G cursist. U wordt vriendelijk verzocht met de betaling te wachten tot u bevestiging heeft ontvangen of er nog plaats is in de desbetreffende week. Het rekeningnummer van de zeilschool is NL95 INGB 0004 448786 tnv Stichting Zeilschool Eendracht. U wordt verzocht elektronisch of per overschrijvingskaart te betalen.

Inschrijven

Door het invullen van het inschrijfformulier reserveert u een plek in één van de zomerweken en heeft u een betalingsplicht. Door de betaling te voldoen maakt u de reservering definitief. Tot een maand voor de start van de week kan de reservering nog worden afgezegd en worden er alleen reserveringskosten gerekend van €22,-. Daarna zult u het volledige cursusgeld moeten betalen en is restitutie niet mogelijk.

Bevestiging

Na inschrijving ontvangt U een bevestiging van inschrijving.

De route beschrijving naar de zeilschool, aanwijzingen over bagage, het postadres en telefoonnummers ontvangt u één a twee weken voor aanvang van uw zeilweek.

Annuleren

Bij afzegging voor 15 juni bent u €22,- administratiekosten verschuldigd. Na deze datum is het hele cursusgeld verschuldigd.

Overblijven

Bij deelname aan twee aaneensluitende cursusweken kunnen de kinderen in het tussenliggende weekend niet overblijven.

Voorwaarden

Stichting Zeilschool Eendracht verwacht van alle cursisten dat ze gezond zijn, kunnen zwemmen en voldoende verzekerd zijn.

Stichting Zeilschool Eendracht, haar leiding en haar medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendom, geleden of veroorzaakt door de deelnemers.

Voor deelname aan een zeilweek moet het verschuldigde cursusgeld, minimaal 14 dagen voor aanvang, op de rekening van de zeilschool staan. Is dat niet het geval, dan brengen wij €12,- administratiekosten in rekening.